VetKraft støtter The fossil non-proliferation treaty

Veterinært bærekraftforum, Legenes klimaaksjon, med flere, støtter initiativet «The fossil fuel non-proliferation treaty». Det er i tråd med vårt eget standpunkt – å stoppe videre leting og å få på plass en plan for utfasing av forurensende produksjon og bruk av fossiler, så lenge det ikke finnes realistiske metoder for karbonfangst og lagring.

Det som gir dette initiativet spesiell tyngde, er at også WHO, WMA (World Medical Association), ICP (International Council of Psychologists) og rundt 200 andre helseorganisasjoner stiller seg bak.

Les mer om initiativet her.

«I en årrekke har visjonene om karbonfangst og -lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) vært industriens viktigste mantra for å fortsette som før. Men dette er en illusjon bransjen og olje- og gasseksporterende land må gi opp, ifølge en ny rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA)

Les resten av BKAs artikkel her. «På klimatoppmøtet i Dubai vil oljeindustrien være på plass og argumentere for at karbonfangst og -lagring (CCS) er en teknologi som kan tillate mer olje- og gassproduksjon – samtidig som verden kan nå klimamålene fra Paris. Men dette er en farlig myte uten rot i virkeligheten, skriver Svein Tveitdal». Svein Tveitdal er tidligere direktør ved FNs miljøprogram UNEP, med ansvar for sekretariatet til FNs klimapanel.