VetKraft støtter The fossil non-proliferation treaty

Veterinært bærekraftforum, Legenes klimaaksjon, med flere, støtter initiativet «The fossil fuel non-proliferation treaty». Det er i tråd med vårt eget standpunkt – å stoppe videre leting og å få på plass en plan for utfasing av forurensende produksjon og bruk av fossiler. Det som nå gir dette initiativet spesiell tyngde, er at også WHO, WMA (World Medical Association), ICP (International Council of Psychologists) og nesten 200 andre helseorganisasjoner stiller seg bak.