Veterinærforeningens standpunkt om lakselus

Den norske veterinærforening har utarbeidet et politisk standpunkt med hensyn til de velferdsmessige utfordringer som er knyttet til lakselus i oppdrettsnæringen. VetKraft støtter DNV i dette standpunktet, men stiller seg enda mer kritisk til bruken av rensefisk og dens manglende velferd.

Les det politiske standpunktet her, med tilhørende utfyllende underlagsdokument.

Om lakselus – se Veterinærinstituttets faktaside her. Se gjerne også Fiskehelserapporten 2022.

Foto: Tor Atle Mo – Veterinærinstituttet.