Verdens vanndag

Å sikre rent drikkevann og nok vann på rette veier for jordens dyr og mennesker er og blir en stadig større utfordring. Klimaendringer og rovdrift på natur forverrer – selv i Norge. Les mer om utfordringene med vann i underkapittelet vårt her. Om Verdens vanndag og FNs bærekraftmål kan du lese om her.