Klimagassutslipp fra norsk forbruk skjer i stor grad i andre land

Miljødirektoratet publiserer for første gang estimater for forbruksbaserte utslipp. Samlet sett utgjør det 13 tonn per innbygger, og over halvparten slippes ut i andre land. Husholdningene står for halvparten av utslippet. Du og jeg kan utgjøre en forskjell!

Forbruket av varer og tjenester i norske husholdninger, privat næringsliv og offentlig sektor sto for et samlet klimagassutslipp på 70 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Samlet sett utgjør det 13 tonn per innbygger, det er langt høyere enn for innbyggere i Sverige og Danmark. I overkant av 60 prosent av disse forbruksbaserte utslippene, også kalt klimafotavtrykket, fant sted i andre land.

Den nye regnemåten viser at husholdningene står for halvparten av klimagassutslippene. I husholdningene er mat, drikke og tobakk den gruppen forbruksvarer som bidrar med mest utslipp. I en kommentar til Aftenposten sier klimaministeren at han ønsker at folk skal følge kostholdsrådene. «Det innebærer at vi skal spise noe mindre kjøtt og noe mer plantebaserte matvarer.» Transport ligger på en slem andreplass i husholdningenes klimaregnskap.

Når man inkluderer alle sektorer i regnskapet (husholdninger, offentlig sektor og privat næringsliv) er det konstruksjon/bygg/anlegg som står for størst utslipp. Dette inkluderer boliger, hytter, næringsbygg, vei og infrastruktur og annet.

Arbeidet med rapporten er gjennomført på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, og konsulentselskapet Vector Sustainability med XIO Sustainability Analytics har gjennomført analysene.

– Nettopp en helhetlig beregning av den enkeltes klimaavtrykk, også inkludert varer og tjenester basert på andre lands energibruk og arealer, gir et mer realistisk bilde av ditt og mitt faktiske klimaavtrykk, mener VetKraft. I tillegg kommer også tap av natur utenlands. «Elefanten i rommet» er vårt skyhøye forbruk. Husholdningene står for halvparten av utslippene. Rapporten inngir et viktig grunnlag for videre diskusjon om hva bærekraftig forbruk (!) vil være. 13 tonn CO2-ekvivalenter per person er ikke bærekraftig!

Rapporten finner du her.