#Bærekraft-resepter

tips til en mer bærekraftig hverdag

Inspirert av Legenes klimaaksjon sine #klimaresepter, er vi i ferd med å skrive ut våre #Bærekraftresepter. Legenes resepter, som i stor grad er sammenfallende med våre, finner du her. Se også vår egen Sjekkliste for bærekraftig virksomhet

#Reduser anestesigassbruk

Helse- og veterinærvesenene står for et ikke ubetydelig klimaavtrykk. Noe av dette skyldes bruk og utslipp av anestesigasser. ...

#Miljøvennligere reisepraksis

Her er noen tips for reise til og fra arbeid, tjeneste- og praksisreiser og arrangementer. ...

#Opprydning av e-post, dokumenter og bilder

Visste du at om alle nordmenn sletter kun ÉN E-POST HVER, ville det spart utslipp tilsvarende å kjøre Norge på langs tur/retur med dieselbil ti ganger? ...

#Bærekraftskommunikasjon

Siri Stensland i Gjete har skrevet en master om kommunikasjon rundt bærekraft. Dette er hennes seks tips om hvordan du kan engasjere deg i og kommunisere bærekraft på en troverdig måte ...