Norsk selvforsyningsgrad for mat er undersøkt

Regjeringen har skjerpet målet for selvforsyning av mat til at 50 % skal være norskprodusert, og da skal også fôrproduksjon telle med. NIBIO og AgriAnalyse har laget en rapport som undersøker hva som skal til for å nå målet, og hvor potensialet for økt selvforsyning ligger. Rapporten er omtalt i en artikkel i Nationen som …

Norsk selvforsyningsgrad for mat er undersøkt Les mer »