Mot Wisting

I oktober stilte VetKraft opp i storstilt demonstrasjon mot Wisting på Eidsvolls plass. Det ble gjennomslag for å legge utbyggingen av dette oljefeltet i Barentshavet til side. Fortsatt ivrer styresmaktene med utdeling av letelisenser i havområder med sårbare økosystemer.  FNs klimapanel har ellers slått fast at mesteparten av de funn som allerede er gjort må ligge, dersom …

Mot Wisting Les mer »