2 x Brageprisen til Dag O. Hessen (2020)

«For 70 000 år siden fantes det en art, bestående av spredte bestander på noen hundre individer, som stort sett levde fredelig i et hjørne av Afrika. I dag teller arten 9 milliarder, og er i ferd med å forandre planeten fundamentalt. Arten det er snakk om er oss. Det vi gjør mot jorda registreres …

2 x Brageprisen til Dag O. Hessen (2020) Les mer »