Ta planvasken, kommunepolitikere!

Se denne skremmende, men ikke overraskende reportasjen basert på satellittbilder og KI om hvordan vi bygger ned natur i Norge – bit for bit. Honnør til NRK for viktige arbeider. Hva kan kommunepolitikerne gjøre?

– Vi kunne listet opp tusenvis av eksempler på innhogg i områdene vi har blitt enige om å ta vare på. Historien er den samme for mange av inngrepene: «Kommunene har mye å vinne på utbyggingen». «Naturen er allerede svekket av andre inngrep». Og ingen har oversikt. Og slik skjer altså nedbyggingen, bit for bit, uten at noen ser hele bildet. Og dette bare i løpet av de siste fem årene…

Bildereportasjen ser du her.

– På en gjennomsnittlig dag ødelegger vi slik spesielt verdifull natur tilsvarende to ganger gressmatta på Ullevaal stadion, viser kartleggingen. Journalistene kunne listet opp tusenvis av eksempler på innhogg i områdene vi har blitt enige om å ta vare på. – I oversikten er hverken skogsbilveier, vindkraftveier eller tømmerhogst regnet med. Heller ikke endringer under vann eller ringvirkninger som lysforurensning eller støy.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen vedgår at myndighetene mangler oversikt over hvordan vi behandler naturen. All natur ligger i en kommune, men ministeren har ingen planer om å gripe inn i lokaldemokratiet. Det er på høy tid å få en slik oversikt!

Hør på Spørretimen i EKKO!

Hør på Spørretimen på NRK P2 tirsdag 16. januar her! Bra spørsmål, svar og diskusjon i etterkant av «Oppsynsmannen»!

«Ta planvasken, kommunepolitikere!»

– Lokalpolitikere har jussen og naturen på sin side når de velger å ta myr og annen viktig natur ut av gamle planer for utbygging. Det er på tide å rydde plass til naturen, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima. Se artikkelen her.

Klokkeklart fra jurister: Lokalpolitikere kan omregulere

Noen kommunepolitikere er av den oppfatning at det ikke er mulig å gjøre en slik planvask. At når noe er regulert til utbygging, vil det være et kontraktsbrudd å endre dette. Det stemmer ikke. Jurister er tydelige: – Inntil det er gitt byggetillatelse, står kommunen fritt til å føre eldre reguleringsplaner tilbake til naturformål. Dette er uhyre viktig at lokalpolitikerne er kjent med. For det er jo ikke noe absurd at lokalpolitikerne kan endre planer som et tidligere kommunestyre har vedtatt, det absurde ville være om en ikke kunne endre disse planene. Denne viktige presiseringen kommer fra Fredrik Holth, dosent i juridiske fag, forfatter av en rekke bøker om plan- og bygningsloven, og partner i Holth&Winge.

Hør Holth utdype i opptak fra Sabimas arrangement «Tar kommunene Naturkampen?» fra Arendalsuka 2022.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *