Stopp dyretragedier i oppdrettsnæringen – DNV krever handling

– Veterinærforeningen er dypt bekymret over de alvorlige dyretragediene i oppdrettsnæring som nylig har blitt omtalt i media. Nå krever vi handling, sier president Bente Akselsen.

Foto: Mattilsynet

Veterinært bærekraftforum støtter Den norske veterinærforening her fullt ut. Vi er sterkt bekymret for fiskens helse og velferd. Situasjonen gjenspeiler en uheldig utvikling over mange år, der næringen selv i for stor grad har fått bestemme vilkårene. Det har vært ropt varsko i flere år, uten at nevneverdig har skjedd.

Myndighetene har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere vedvarende utfordringer med sykdommer og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringen. Dette fører til høy fiskedødelighet og økonomiske tap. Dette slo riksrevisjonen fast i sin rapport av 8. juni 2023. 

Les gjerne mer om Bærekraft i havbruket med aktuelle artikler og rapporter på våre nettsider her.