Veterinært bærekraftforum

Vi i dette forumet ønsker å arbeide som dyrehelsepersonell i et bærekraftperspektiv, der vi tar vare på natur og naturmangfold – i et levelig klima, som nødvendig fundament for sosiale og økonomiske forhold, i tråd med FNs bærekraftmål.

FNs bærekraftmål. Natur og naturmangfold må være fundamentet for sosiale og økonomiske forhold.

Det finnes ingen enkle løsninger og vi har mange dilemma – også innen sports- og kjæledyrhold og akva- og husdyrproduksjonen. God helse og velferd for mennesker og dyr er et premiss. De veterinære arbeidsoppgavene er mangfoldige, og hele samfunnet skal innrette seg etter «grønne måter» å tenke og handle på. Vi ønsker å hjelpe matnæringer og dyreeiere med dette.