#Miljøvennligere reisepraksis

TIL OG FRA ARBEID

 • For de som kan gå, sykle og ta kollektivt i det daglige – fortsett med det!
  • Få tilrettelagt for sykkelparkering ved arbeidsplassen
  • Arranger «Sykle-til-jobben»-aksjoner eller lignende
 • Hvis du i regelen er avhengig av bil – vurder om du kan
  • av og til gå, sykle eller ta kollektivt – for eksempel i sommerhalvåret.
  • kjøre til en pendlerparkering – og sykle eller ta kollektivt til og fra jobb.
  • samkjøre med venn eller kollega
  • bytte til el-bil, plugin-hybrid eller hydrogenbil – få tilrettelagt el-billadere på jobb. Utenfor byer og tettsteder, med behov for rekkevidde, kan fortsatt nyere dieselbiler med Euro 6-teknologi være det beste alternativet.
 • For bruk av semihurtigladerne på deling, følg en rotasjonsordning.
 • Kan du ordne deg med hjemmekontor en til flere dager i uken, forhør deg om muligheten for det.

TJENESTE- OG PRAKSISREISER

Hvordan du velger å reise er selvfølgelig avhengig av hva slags jobb du har, hvor du bor, hvor du skal reise, reisekostnader og hvor mye tid det er tilrådelig å bruke av hensyn til jobb og hjem. Vi kan likevel være mer bevisst enn før om reisemåte og reiserute eller om målet for reisen kan oppnås på andre måter (for eksempel via digitale plattformer). Kan flere gjøremål gjennomføres på samme reise? Hva med å kombinere med familie- eller vennebesøk?

 • Skal du reise med fly – velg direktereiser fremfor reiser med mellomlandinger. Flere fly- og reiseselskap har klimakompensasjoner, som for eksempel støtter FN-godkjente grønne prosjekter ved å kjøpe og slette klimakvoter fra disse.
 • Kan du ta tog, er dette selvfølgelig det mest miljøvennlige alternativet. Å jobbe underveis på tog kan gi inspirasjon, avveksling og ro. Tur eller retur med tog kan være et alternativ til tur/retur.
 • Skal du leie bil, lei gjerne el-bil dersom rekkevidden er innenfor
 • Hvordan planlegge for å gjennomføre flere møter på samme reise

KURS OG ARRANGEMENTER

Det vil være en vurderingssak om digital eller fysisk samling er mest formålstjenlig. Ved kurs og arrangementer i regi av egen bedrift eller samarbeid med andre, prioriter møte- og konferanselokaler med gode kollektive transporttilbud.

 • Ut i fra målgruppen, vurder hva som er mest rasjonelt – om målgruppen skal komme til arrangør, eller om arrangør skal reise til målgruppen. Det siste kan være besparende på flere måter.
 • Må alle bidragsytere være fysisk til stede eller kan enkelte innlegg holdes via videostrømming? Kan også være besparende på flere måter.
 • Kan hele eller deler av kurset eller arrangementet foregå via videostrømming? Vurder opptak for å gjøre innholdet tilgjengelig for flere!

KONGRESSER OG KONFERANSER

Vurder hvilke kongresser og konferanser som du bør delta på, ut i fra en kost-nytte vurdering. Noen kan man delta på digitalt. Kan du reise mer miljøvennlig enn fly, så gjør gjerne det – om ikke annet deler av veien. Selv om fristelsen kan være stor, så er det ikke sikkert du må delta på kongresser og konferanser «på andre siden av kloden». Kongresser og konferanser på eksotiske steder har for eksempel ikke alltid like stor relevans som tilsvarende arrangementer i Europa.

REIS BEVISST-PLAKAT

NINA (Norsk institutt for naturforskning) har laget en egen reisemåte-plakat som kan tjene som inspirasjon – her! Deres reiseveileder finner du her.

Har du noen tips til fellesskapet, så skriv de under!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *