Pest og klima i vår tid

Frokostwebinar om epidemiske sykdommer og klimas påvirkning av forekomsten. 

Sykdommer som for tiden sjelden dukker opp Norge kan bli mer aktuelle i framtiden. Visste du at tining av permafrost en ikke bare bringer fram døde mammuter og klimagasser, men at det også kan dukke opp nedfryste virus fra utryddede sykdommer som kopper? Husker du at toksinet fra Vibrio cholera (som pumper væske fra kroppen ut i tarmen) faktisk er produsert av et virus, en bakteriofag?

Foredragene om pesten, kolera og miltbrann (Yersinia pestis, Vibrio cholarae og Bacillus anthracis) presenteres av Yngvild Wasteson (NMBU), Nils Christian Stenseth (UiO) og Kyrre Kausrud (Veterinærinstituttet). 

Opptaket av dette seminaret ser du her. Andre natur- og klimarelaterte seminaropptak ser du her. CIENS er et av Europas største forskningsfellesskap innen miljø, klima og samfunn. Forskningsfellesskapet består av CICERO, Meteorologisk Institutt, NIBR (OsloMet), NILU, NINA, NIVA og UiO.