Økning i sjukdommer som smitter fra dyr til mennesker

Stadig flere sjukdommer overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Det melder NTB i egen artikkel, blant annet publisert på forskning.no – se her. Verdensorganisasjonen for dyrehelse (WOAH – tidligere OIE) opplyser at rundt 60 prosent av smittsomme sykdommer hos mennesker er zoonotiske. Forekomsten av slike sjukdommer har økt kraftig de siste 20 – 30 årene. En globalisert verden med utstrakt handel og reising, samt klimaendringer og rovdrift på natur kan forklare mye av denne økningen.

VetKraft mener det er nødvendig med økt kunnskap og kompetanse om zoonoser og om forebygging og bekjempelse av disse. En styrking av veterinærmiljøene og en større tverrfaglig innsats vil være på sin plass.

Foto: Rafiq Maqbool, AP, NTB.