Nye kostråd på høring

Nå er nye kostråd fra Helsedirektoratet blitt lagt ut på høring. De synes å være i tråd med de nordiske ernæringsanbefalingene som kom ut i 2023. Hva vil disse innebære for helse, klima og matproduksjon?

Det har vært mye diskusjon om dokumentasjonsgrunnlaget for kostrådene, både hva helse og klima angår. Nå oppfordres det til å lese forslaget til de nye kostrådene og hva de baserer seg på. Helse og klima kan være to sider av samme sak med hensyn til sunt og bærekraftig kosthold. Vi legger oss ikke opp i de helsemessige vurderingene. Men, hvis også klimaaspekter er lagt til grunn – og det burde de være, så er VetKraft opptatt av at nasjonale tallgrunnlag, naturgitte forutsetninger for matproduksjon og sosioøkonomiske forhold er hensyntatt – også versus import. Slike hensyn tilligger det Helsedirektoratet å kunne gjøre – hvilket NNR 2023 da også har vært tydelige på. I så fall må Helsedirektoratet samrå seg med andre direktorater og faginstanser, så nettopp helheten i bærekraft hensyntas.

Om høringsinnspillene skriver Helsedirektoratet: «Helsedirektoratet ønsker innspill, tilbakemeldinger og forbedringsforslag som kan gjøre nytteverdien av «Kostråd for god helse og gode liv» best mulig. Både innspill som støtter gjeldende forslag og innspill til endringer er velkomne. NNR 2023 er kunnskapsgrunnlaget for kostrådene. NNR 2023 har tidligere vært gjenstand for høring. Det åpnes derfor ikke opp for nye innspill til kunnskapsgrunnlaget».

Om kostrådene som nå er foreslått, kan du lese mer om, blant annet her via NRK og Aftenposten.

Høringsutkastet finner du her. Alle kan sende inn innspill innen fristen som er satt til 20. mai.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *