Nye kostråd nå på høring

Helsemessig bør mengde ferdig bearbeidet rødt kjøtt reduseres fra 500 gram i uka til 350 gram i uka. Klimamessig – enda mer. Det foreslår Nordisk råd i utkast til nye nordiske ernæringsanbefalinger (NNR), som nå er nå ute på høring. Om høringen kan du lese her. På sidene 137 –  140 i høringsdokumentet står konklusjonene om rødt og hvitt kjøtt. 

Dokumentasjonsgrunnlaget er omdiskutert – bare ut i fra et helsemessig perspektiv. Hva vil så være riktige kostråd, der «bærekraft», med alle sine aspekter, også skal inn som et element? Hvilken plass skal og bør norsk akva- og husdyrproduksjon ha, og på hvilke premisser? At vi må tenke annerledes og smartere når det gjelder fremtidens matsystemer er det ingen tvil om. Minst mulig import av fôrråvarer som legger beslag på andre lands natur og landbruksarealer, der mat kunne vært produsert, er ett eksempel. Men det er viktig at dreiningen for nordiske forhold må basere seg på tilstrekkelig kunnskap og rette insitamenter, der samfunn og økonomi, selvforsyningsgrad og mattrygghet bevares og helst styrkes. 

Om kostråd og om kostråd om kjøtt i ulike land kan du blant annet lese om på Animalias sider her.

Foto: Animalia / Fotograf: Caroline Roka