NORM-VET-rapporten 2022

I sin konklusjon om status slår rapporten fast: I Norge er forekomsten av antibiotikaresistens fortsatt lav i bakterier fra mennesker og dyr. Dette skyldes lavt forbruk av antibiotika, et fordelaktig forbruksmønster, og effektive tiltak mot spredning av resistente bakterier. Resultatene som presenteres i rapporten, viser at strategiene mot antibiotikaresistens har vært vellykkede både i husdyrholdet og i helsevesenet. Det er imidlertid nødvendig med kontinuerlig innsats for å bevare den gunstige situasjonen slik at antibiotika også i fremtiden vil være effektive for de som trenger det. NORM/NORM-VET-rapporten er viktig for å dokumentere utviklingen av antibiotikaforbruk og resistens hos mennesker og dyr, og for å evaluere effekten av tiltak.

Rapporten finner du her

VetKraft kommenterer: Det er kun syke mennesker og dyr som skal kunne behandles, og da bare sjukdommer forårsaket av bakterier. Fortsatt er antibiotikaforbruket til mennesker og dyr i mange land, også i Europa, bekymringsverdig høyt og det er all grunn til både å arbeide internasjonalt for bedre kontroll med antibiotikabruk og å følge med her hjemme. I vår globaliserte verden, med stor flyt av varer, dyr og mennesker, så kjenner antibiotikaresistens ingen grenser.

Les mer om antibiotikaresistens og utfordringer her.