Nå skal det satses stort på bærekraftig fôrproduksjon!

33 % av verdens klimagassutslipp kommer fra matproduksjon. Fôr til husdyra utgjør en stor del av dette, og det er mulig å redusere utslippene. Regjeringen har gitt et samfunnsoppdrag som har som mål at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslipp https://www.forskningsradet.no/nyheter/2023/barekraftig-for-som-samfunnsoppdrag/ . Oppdraget er kjempeambisiøst og kan få betydning for sysselsetting.

10. mai ble en nasjonal konferanse om tema holdt på NMBU, de inviterte kom fra politikken, myndigheter, næringsliv og akademia. Målet var å få belyst hva som er kunnskapsstatus nå, hva som hindrer framdrift og hvordan vi skal komme videre.

I delen om kunnskapsstatus ble det tydelig at det allerede er mye forskning og kunnskap om bruk av avfall til produksjon av næringsrikt og smakelig fôr. Mye av forskningen dreide seg om fôr til fisk og fjørfe og handlet om dyrking av insekter/ gjær annet biologisk materiale på ulike typer industriavfall og slam. Foret forventes å gi bedre dyrevelferd og helse, så vel som å gi reduserte klimagassutslipp. Oppskalering av produksjon fra ide som fungerer til en skala som er industriell, er en utfordring.

Opptak fra konferansen kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=USOk3LmAZgc

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *