Mot Wisting

I oktober stilte VetKraft opp i storstilt demonstrasjon mot Wisting på Eidsvolls plass. Det ble gjennomslag for å legge utbyggingen av dette oljefeltet i Barentshavet til side. Fortsatt ivrer styresmaktene med utdeling av letelisenser i havområder med sårbare økosystemer. 

FNs klimapanel har ellers slått fast at mesteparten av de funn som allerede er gjort må ligge, dersom vi skal klare å holde oss innenfor to-gradersmålet. Da er det meningsløst at en skal lete etter mer fossile brennstoff, så lenge det ikke finnes teknologi som gjør bruken karbonnøytral. Utfasingen av forurensende produksjon og bruk av kull, olje og gass bør skje på en planmessig måte innen 2050.