Miljø-ødeleggelse

Foto: Hannah Jørgensen

Tap og forringelse av natur gjennom klimaendringer, arealendringer og bruk av ulike kjemikalier og legemidler – og utslipp av disse og annet i luft, vann og jord, påvirker i større eller mindre grad alt levende liv på forskjellige vis – og kan slå tilbake og forårsake dårligere human- og dyrehelse.

Les mer om tematikken i utredningen til Verdens helseorganisasjon (WHO) – A health perspective on the role of the environment in One Health