Klimautvalget 2050 – Viktig rapport!

I 2050 skal så å si alle utslipp av klimagasser være fjernet for godt. Derfor må vi tenke lengre, bredere og mer systematisk. Her er NOU «Omstilling til lavutslipp – veivalg for klimapolitikken mot 2050». Les innspillene!

Rapporten viser hva som skal til for at Norge skal nå målet om å være et lavutslippssamfunn i 2050. – I et lavutslippssamfunn er så å si alle utslipp fjernet for godt. Politikken må ha dette som utgangspunkt. Spørsmålet er ikke hvilke utslipp som skal reduseres, men hvilke små utslipp som gjenstår i 2050. Alt annet må bort, sier utvalgsleder Martin Skancke.

Rapporten er et viktig bidrag i grunnlaget for hvilke tiltak som bør settes inn, både på kortere sikt – les 2030, og på lengre sikt. En stopp i oljeletingen og planmessig utfasing av forurensende produksjon og utslipp av fossiler, må på plass. Det var vår viktigste forventning ytret i Veterinærenes klimaaksjon i 2021. Men også hav- og landbrukssektorene må bidra vesentlig. Hva må til? Du kan lese resten av pressemeldingen som ble lagt ut i forbindelse med lanseringen i november 2023 her. Rapporten finner du under «Rapporter» via vår side Publikasjoner, rapporter og avtaler.

VetKraft har sendt to innspill til rapporten:

  • Først et indirekte, i samarbeid med Den norske veterinærforening – det på forespørsel fra Akademikerne. Akademikerne har så skrevet et fellesinnspill på vegne av sine medlemsorganisasjoner, der et par av våre innspill er inkludert under kapittel 7 Matsystemet. Alle våre og DNVs innspill til Akademikerne kan du lese fullt ut nederst i dette oppslaget.
  • Senere sendte vi et direkte, i overenstemmelse med samtidig innspill fra Legenes klimaaksjon.
  • Alle høringsinnspillene finner du her.