Klimautvalget 2050 – Send innspill!

I 2050 skal så å si alle utslipp av klimagasser være fjernet for godt. Derfor må vi tenke lengre, bredere og mer systematisk. Her er NOU «Omstilling til lavutslipp – veivalg for klimapolitikken mot 2050».

Rapporten viser hva som skal til for at Norge skal nå målet om å være et lavutslippssamfunn i 2050. – I et lavutslippssamfunn er så å si alle utslipp fjernet for godt. Politikken må ha dette som utgangspunkt. Spørsmålet er ikke hvilke utslipp som skal reduseres, men hvilke små utslipp som gjenstår i 2050. Alt annet må bort, sier utvalgsleder Martin Skancke.

Rapporten er et viktig bidrag i grunnlaget for hvilke tiltak som bør settes inn, både på kortere sikt – les 2030, og på lengre sikt. En stopp i oljeletingen og planmessig utfasing av forurensende produksjon og utslipp av fossiler, må på plass. Det var vår viktigste forventning ytret i Veterinærenes klimaaksjon i 2021. Men også hav- og landbrukssektorene må bidra vesentlig. Hva må til?

Alle kan sende inn innspill, både som enkeltperson eller som forening eller organisasjon. Høringsfrist er 30. januar 2024. Se vedlagte dokument.

Du kan lese resten av pressemeldingen som ble lagt ut i forbindelse med lanseringen her. Rapporten finner du under «Rapporter» via vår side Publikasjoner, rapporter og avtaler.