Veterinærenes klimaaksjon 2021

Foto: Thorbjørn Refsum – fra Klimabrølet 2022

oM AKSJONEN

I løpet av knappe to måneder forvinteren 2020-2021 samlet vi over 1000 underskrifter. Det var 20 % av veterinærstanden og 10 % av dyrepleierstanden! Enda var det flere som, om de hadde visst om aksjonen, hadde signert…

I februar og mars overleverte vi oppropet med signaturer til Stortinget ved daværende stortingspresident Trøen og leder av Stortingets Energi- og miljøkomité, Kjenseth, regjeringen ved Klima- og miljøminister Rotevatn og Landbruks- og matdepartementet ved statssekretær Skogan, med flere. Dette måtte skje via teams, ironisk nok på grunn av Covid-19-pandemien. Vi var overveldet over responsen på aksjonen – det har vært over all forventning! Det gjorde da også inntrykk på stortingspresidenten, statsråden og statssekretæren.

Takk! Det viser at vi er mange som uroer oss for og engasjerer oss i klima- og naturmangfoldsspørsmål!

Siden fikk de politiske partienes programkomiteer, miljøorganisasjoner, m.fl. tilsendt oppropet. Dette var med tanke på Stortingvalget 2021 – som kunne blitt et natur- og klimavalg, men som dessverre ikke ble det. Det er fortsatt behov for arbeid overfor politikere og opinion!

Appeller og hilsener

Mange kapasiteter støttet aksjonen gjennom hilsener og appeller. Også dekan Anne Storset og tidligere rektorer ved NMBU Veterinærhøgskolen, Ingvild Wasteson, Lars Moe og Knut Karlberg, bidro med sin støtte. Les disse! Ser du ikke dokumentet under? Ta en refresh av nettsiden eller bruk knappen. 

Oppropet

Her kan du lese hele oppropet som ble levert Storting og regjering februar og mars 2021. Om hvorfor vi som dyrehelsepersonell følte en plikt og et engasjement til å aksjonere, om begrunnelsen for aksjonen og hvilke konsekvenser som vi ser følger klimaendringene og rovdriften av natur, dersom vi ikke setter inn mye kraftigere tiltak nå. Begrunnelsen for mer kraftfulle tiltak står seg likegodt i dag. 

Oppropet var først og fremst ment som et varsko til politikere, beslutningstakere og opinion om den alvorlige situasjonen vi er inne i og gi dem mot til å tørre å gå for tiltak som faktisk er nødvendige. Dernest ønsket vi å å bidra til økt bevissthet om tematikken internt i dyrehelsepersonellstanden. Hva er utfordrende i våre virker og hva bør vi kunne gjøre noe med? 

Fra Veterinærenes klimaaksjon til Veterinært bærekraftforum

Vi skal fortsatt aksjonere, men vi har i 2022 redefinert oss fra Veterinærenes klimaaksjon til Veterinært bærekraftforum. Vi ønsker fortsatt å være en samfunnsaktør, men også en ressurs for dyrehelsepersonellstanden, der vi vil være mer løsningsorientert enn problemfokusert.