Hvordan ta vare på naturen når vi skal nå klimamålene?

Norges bindende klimamål for 2030 er 55 prosent utslippskutt sammenlignet med 1990. Det har vært mye oppmerksomhet om utslippskuttene som må til for å nå målet. Men det har vært langt mindre diskusjon om hvordan arealbruk påvirker klimaregnskapet, og hvordan klimatiltak påvirker arealbruk. Det er på høy tid at regjeringen utvikler en helhetlig arealpolitikk som ivaretar både klima- og naturhensyn. Det skriver Lars H. Gulbrandsen, forskningsleder ved Fridtof Nansens Institutt, i sin kronikk i Aftenposten. Les kronikken her.

FNs klimapanel og det internasjonale Naturpanelet publiserte i 2021 den første felles rapporten om naturmangfold og klimaendringer. Budskapet i rapporten er at klimaendringer og tap av naturmangfold henger tett sammen. Problemene må derfor løses sammen. Rapporten pekte på at mens tiltak for å bevare naturmangfold nesten alltid har positive effekter for klimaet, er det flere klimatiltak som kan ha negative effekter for naturmangfold.

Gulbrandsen skriver også om veiutbygging, hytteutbygging og skogdrift. Vi må begynne å sette pris på natur. Kanskje en naturavgift er en vei å gå for å påvirke hvor det skal bygges grønn energi og samt annen virksomhet som stjeler av de naturarealer vi har igjen?

Foto: Terje H.T. Andersen, i Aftenpostens kronikk