Hva skal laksen spise?

– Minst 75 prosent av laksens klimafotavtrykk er knyttet til det den spiser. For å få ned avtrykket til norsk laks, må vi forholde oss til fôret, sa Joakim Hauge, leder av bioteamet i Bellona og prosjektleder for Råvareløftet på et frokostseminar onsdag.

Sammen med SINTEF Ocean inviterte Bellona denne uka til et frokostmøte hvor den norske laksen stod i sentrum. På møtet presenterte SINTEF Ocean og Asplan Viak sin nyeste rapport om klimagassutslipp fra norsk havbruk. Ifølge rapporten har klimatfotavtrykket til norsk laks hatt en nedgang på ca 10 prosent fra 2017 til 2021.

Flytransport gir det desidert største klimafotavtrykket. Ser en bort fra denne faktoren, så står fôrråvarer for så mye som 75 % av laksens klimafotavtrykk. Derfor er Råvareløftet så viktig som strategidokument som utgangspunkt for en mer bærekraftig næring.

Opptak fra frokostmøtet kan du se her