Havforskningsinstituttets risikorapport for 2024

Det meldes om rekordmange oppdrettslaks døde i norske oppdrettsanlegg i 2023 – 65 millioner. Det er 12 % mer enn året før. – Det er tall næringen ikke kan leve med, sier Hanna Sæterås Bjerke i AVF.

På Den norske veterinærforenings FB-side sier Hanna Sæteraas Bjerke, veterinærspesialist og styremedlem i Akvaveterinærenes forening til NRK nyhetsmorgen. – Det er rett og slett utrolig triste tall. Det er altfor høy dødelighet. Det er tall næringen ikke kan leve med. Dessverre mener vi det er en negativ trend. Vi har observert høy dødelighet flere år på rad og vi tror det er en direkte konsekvens av at det norske regelverket ikke har satt fiskehelse og -velferd i sentrum.

Akvaveterinærene mener at kun de som drifter godt med lav dødelighet, god fiskehelse og -velferd bør bli premiert med vekst – derav vårt slagord vekst gjennom velferd!

Hør hele innslaget på NRK her.

Selve risikorapporten til Havforskningsinstituttet an du lese her. Lanseringen på YouTube og de viktigste nyhetene ser du her.

Sabima – paraplyorganisasjonen for biologiske foreninger i Norge – kom i januar med eget opprop for stopp av oppdrett i åpne merder. Tiltakene nevnt oppropet er også blant organisasjonens innspill til Havbruksutvalgets NOU «Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping»