FHI om bærekraftig kosthold

Hva er et bærekraftig norsk kosthold?  Les Folkehelseinstituttets betraktninger i Norsk tidsskrift for ernæring. Artikkelen har hele tretten forfattere, som har laget en fin gjennomgang av ny og relevant litteratur.  Artikkelen åpner med å slå fast at dagens kosthold i Norge ikke er bærekraftig – verken fra et helse-, miljø- eller sosioøkonomisk perspektiv. At «mat som er bra for helsen er stort sett også bra for miljøet», kan vel diskuteres. Likeså nøkkelpunktene som er fremhevet, som ikke helt gjenspeiler innholdet i artikkelen. Men ellers, honnør til FHI som har maktet en bredere og mer helhetlig tilnærming enn det både NNR 2023 og Helsedirektoratet har gjort. Anbefalt lesning!

Sammendraget i artikkelen

Et bærekraftig kosthold fremmer helse og velvære, har lav miljøpåvirkning, er tilgjengelig, rimelig, trygt, rettferdig og kulturelt akseptabelt. Disse generelle prinsippene må imidlertid oversettes til hva som er relevant i en norsk kontekst. Mat som er bra for helsen er stort sett også bra for miljøet, og å følge kostrådene er et viktig skritt mot et bærekraftig kosthold.

Målet for arbeidet har vært å identifisere utfordringer og mulige løsninger i overgangen til et mer bærekraftig kosthold i Norge. Dette basert på internasjonale og norske vitenskapelige artikler, rapporter, policydokumenter og statistikk om norsk matproduksjon og forbruk ble identifisert og brukt som grunnlag for å diskutere et bærekraftig kosthold i en norsk kontekst.

Det er et stort gap mellom kostrådene og hva folk spiser. Mer enn 60% av kaloriene i det norske kostholdet er basert på importerte matvarer og fôrressurser. En sentral utfordring er å prioritere bruk av lokale ressurser. God dyrevelferd og dyrehelse er også grunnleggende premisser for et bærekraftig matsystem.

Overgang til et mer bærekraftig kosthold krever omfattende innsats på flere nivåer. Det er et stort handlingsrom for å øke bruken av norske ressurser på en bærekraftig måte. Et mer bærekraftig kosthold kan oppnås ved å redusere kjøttinntaket til fordel for plantebasert mat og fisk, konsumere mer lokalproduserte produkter, redusere matsvinn og støtte landbrukspraksis som fremmer miljømessig og sosial bærekraft. Økt inntak av norskprodusert korn og plantebasert mat vil også kunne gi økt selvforsyning og matsikkerhet i Norge.

Hele artikkelen finner du her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *