Europa utsatt for raskt voksende klimarisiko

EUs miljøbyrå EEA har publisert sin første klimarisikorapport. Den framhever matsikkerhet, økosystemer, infrastruktur, vannressurser, finansiell stabilitet og folkehelse som mest utsatte områder. Rapporten oppfordrer til å iverksette tiltak på disse områdene spesielt.

Pressemeldingen i forbindelse med lanseringen ser du her.

Det slås fast at Europa ikke er forberedt på en rask voksende klimarisiko. «Europa er det kontinentet i verden som varmes raskest opp, og klimarisikoen truer energi- og matvaresikkerheten, økosystemene, infrastrukturen, vannressursene, den finansielle stabiliteten og folks helse. Ifølge Det europeiske miljøbyråets (EEA) analyse som publiseres i dag, har risikoen i mange tilfeller allerede nådd kritiske nivåer og kan bli katastrofal hvis det ikke handles nå».

Selve rapporten finner du her.

Naturrisikoutvalget kom i februar med sin rapport. Utredningen beskriver hva naturrisiko er, vurderer hvordan aktører i Norge og samfunnet kan bli berørt av tap av natur og ser på hvordan aktører i offentlig og privat sektor kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte. Rapporten og lanseringen finner du her.