Den store klimamarkeringen – Vi var der

Mandag 20. november, en uke før FNs klimatoppmøte i Dubai, samlet over 60 foreninger og organisasjoner seg til den store klimamarkeringen over hele Norge. Både Veterinært bærekraftforum og Legenes klimaaksjon var på Eidsvolls plass.

Vi trenger raskere handling mot klimaendringer snarest mulig dersom vi skal unngå enda mer katastrofale konsekvenser enn vi allerede har sett over hele verden. I desember reiser verdens ledere igjen på klimatoppmøtet COP28, denne gangen i Dubai med en oljesjef som forhandlingsleder. 

Et bredt spekter av foreninger og organisasjoner stod sammen for klimahandling i disse markeringene, inkludert fagforeninger som Fagforbundet (Norges største fagforbund) og Handel og Kontor, Oslo bispedømme og miljøorganisasjoner som Spire:

– Fagforbundets medlemmer kjenner klimakrisa på kroppen hver dag i jobben de gjør med å skape og vedlikeholde gode velferdsordninger i helse, oppvekst og lokal infrastruktur. De forbereder seg på et våtere, tørrere og mer ekstremvær i årene som kommer, og de rydder opp når kriser inntreffer. Klimatilpasning vil kreve mye av ansatte i offentlig sektor, men også i økte offentlige overføringer. Av den grunn og for å sikre tilstrekkelig kutt i utslipp sier Fagforbundet nei til fortsatt høy leteaktivitet og økt fossil infrastruktur. Også for å sikre økonomiske og menneskelige ressurser i omstillinga til nye fornybare næringer og grønn industri, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

– Menneskeskapte klimaendringer og tap av naturmangfold er noen av vår tids største utfordringer, og må bekjempes i tråd med internasjonale avtaler vi har forpliktet oss til. Norge må ta ansvar for egne utslipp, og vi må handle nå, sier Christopher Beckham, forbundsleder i Handel og Kontor. 

– La oss samle oss på tvers av religiøse og politiske skillelinjer i felles kamp for å redde vår jord og livet på den. Vi som tror at Gud har skapt alt levende på jorda, vil stå i fremste rekke for å sikre at alle mennesker og alle skapninger får et godt livsrom, sier Kari Veiteberg, Oslo biskop.

– Det sies at det er typisk norsk å være god. I realiteten er Norge gode på politikk som skader både mennesker og miljø. Vi trenger ekte klimahandling nå, ikke dagens feige, falske og fossile løsninger. Noe må gjøres og det fort. Derfor samles vi for å kreve klimahandling nå, sier Elise Åsnes, leder i Spire.

Folk flest vil ha klimahandling og forventer ambisiøs klimapolitikk med tiltak som vi vet funker: utfasing av all fossil energi og en reell, rettferdig omstilling. Vi forventer at Andreas Bjelland Eriksen og Espen Barth Eide tar ansvar for en rettferdig klimapolitikk, og har høye ambisjoner på COP28. 

Dette er noen av de foreningene og organisasjonene som stod bak markeringene:

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Greenpeace Norge, Spire, Fagforbundet, EL og IT Forbundet Norge, Handel og Kontor i Norge, NTL – Norsk Tjenestemannslag, LO i Oslo, Den norske kirke, Mellomkirkelig råd, Amnesty International Norway, Kirkens Nødhjelp, Operasjon Dagsverk, Changemaker Norge, KFUK-KFUM Global, Forum for utvikling og miljø, Besteforeldrenes klimaaksjon, Latin-Amerikagruppene i Norge, SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, Veterinært bærekraftforum, Framtiden i våre hender, Concerned Scientists Norway, Legenes klimaaksjon, Redd Barna, Press – Redd Barna Ungdom, WWF Verdens naturfond, Extinction Rebellion Norge, Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Miljøagentene, La Humla Suse, Unge Kunstneres Samfund, Creo – forbundet for kunst og kultur, Økobuddhister – Buddhistforbundet, Protect Our Winters Norge, Forfattere Mot Oljeleting, Regnskogfondet – Rainforest Foundation Norway, Stopp Oljeletinga, Kunstnere Mot Oljeleting, Oslo Buddhistsenter, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, UNICEF Norge, NOAH – for dyrs rettigheter, Forfatternes Klimaaksjon, Norges KFUK-KFUM, Sabima, Miljøpartiet De Grønne – MDG, KrF Kristelig Folkeparti, Rødt, AUF, Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom.