Innlegg

Veterinærforeningens standpunkt om lakselus

Den norske veterinærforening har utarbeidet et politisk standpunkt med hensyn til de velferdsmessige utfordringer som er knyttet til lakselus i oppdrettsnæringen.

Havforskningsinstituttets risikorapport for 2024

Det meldes om rekordmange oppdrettslaks døde i norske oppdrettsanlegg i 2023 – 65 millioner. Det er 12 % mer enn året før. – Det er tall næringen ikke kan leve med, sier Hanna Sæterås Bjerke i AVF. På Den norske veterinærforenings FB-side sier Hanna Sæteraas Bjerke, veterinærspesialist og styremedlem i Akvaveterinærenes forening til NRK nyhetsmorgen. …

Havforskningsinstituttets risikorapport for 2024 Les mer »

Ta planvasken, kommunepolitikere!

Se denne skremmende, men ikke overraskende reportasjen basert på satellittbilder og KI om hvordan vi bygger ned natur i Norge – bit for bit. Hva kan kommunepolitikerne gjøre? Hør også på EKKO!

Hva kom ut av COP28 i Dubai?

Hva kom egentlig ut av klimatoppmøtet i Dubai i desember i fjor? Les Energi og Klia sin oppsummering.

VetKraft støtter The fossil non-proliferation treaty

Veterinært bærekraftforum, Legenes klimaaksjon, med flere, støtter initiativet «The fossil fuel non-proliferation treaty». Det er i tråd med vårt eget standpunkt – å stoppe videre leting og å få på plass en plan for utfasing av forurensende produksjon og bruk av fossiler, så lenge det ikke finnes realistiske metoder for karbonfangst og lagring. Det som …

VetKraft støtter The fossil non-proliferation treaty Les mer »

COP28 – Ny klimarapport fra WMO

Ved oppstarten av COP28 i De forente arabiske emirater (!) i dag, kommer Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) med følgende dystre rapport for året 2023: – Klimagassutslippene er rekordhøye. Globale temperaturer er rekordhøye. Havnivåstigningen er rekordhøy. Isen på Antarktis er rekordlav. De har i dag publisert en ny klimarapport for året 2023. Som de fleste andre statusoppdateringer …

COP28 – Ny klimarapport fra WMO Les mer »

Den store klimamarkeringen – Vi var der

Én uke før FNs klimatoppmøte i Dubai, samlet over 60 foreninger og organisasjoner seg til den store klimamarkeringen over hele Norge. Veterinært bærekraftforum var på Eidsvolls plass.

Klimautvalget 2050 – Send innspill!

I 2050 skal så å si alle utslipp av klimagasser være fjernet for godt. Derfor må vi tenke lengre, bredere og mer systematisk. Her er NOU «Omstilling til lavutslipp – veivalg for klimapolitikken mot 2050». Rapporten viser hva som skal til for at Norge skal nå målet om å være et lavutslippssamfunn i 2050. – …

Klimautvalget 2050 – Send innspill! Les mer »

Stopp dyretragedier i oppdrettsnæringen – DNV krever handling

– Veterinærforeningen er dypt bekymret over de alvorlige dyretragediene i oppdrettsnæring som nylig har blitt omtalt i media. Nå krever vi handling, sier president Bente Akselsen. Foto: Mattilsynet Veterinært bærekraftforum støtter Den norske veterinærforening her fullt ut. Vi er sterkt bekymret for fiskens helse og velferd. Situasjonen gjenspeiler en uheldig utvikling over mange år, der …

Stopp dyretragedier i oppdrettsnæringen – DNV krever handling Les mer »

NORM-VET-rapporten 2022

Forekomsten av antibiotikaresistens i bakterier fra folk og dyr i Norge er fortsatt lav, men det kan endre seg

Treff med veterinærstudentene

Særdeles vellykket ettermiddag på NMBU Veterinærhøgskolen på Ås i anledning «Karrieredag» for studentene

Fiskevelferdsprisen 2023

«Arbeidsgruppe havbruk» i Nordmøre og Sør-Trøndelag mottok Fiskevelferdsprisen 2023 under et arrangement på Aqua Nor-konferansen i Trondheim.

Aqua Nor 2023 – om fiskevelferd

Denne uka har Aqva Nor blitt arrangert – oppdrettsnæringens viktigste møteplass. Se opptak av «Dyrevelferdsløftet – bedre forvaltning av dyrevelferd».

Veterinary Sustainability Alliance

Ny organisasjon i Nord-Amerika, stiftet 2022, tuftet over samme lest som VetSustain i England. Her er et og annet nyttig og til bli inspirert av! Om seg selv skriver de: «The Veterinary Sustainability Alliance (VSA) is a nonprofit organization dedicated to preserving and protecting animal and human health by promoting sustainability. Founded in 2022, VSA …

Veterinary Sustainability Alliance Les mer »

Veterinærdagene 2023 – Vi var der!

Vi stilte med vår nye roll up – både for å profilere oss og for å minne deltakerne på at vi alle må bevisstgjøre oss på en mer bærekraftig fremtid.

Riksrevisjonen kritisk

Myndighetene har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere vedvarende utfordringer med sykdommer og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringen. Dette fører til høy fiskedødelighet og økonomiske tap. Dette slår Riksrevisjonen fast i sin rapport av 8. juni. Om rapporten, konklusjoner og løsningsforslag kan du lese mer om her. Her er rapporten.

Les to gode artikler i Aftenposten Innsikt om helse og velferd hos oppdrettsfisk

Det er inntil 20 % dødelighet i norsk fiskeoppdrett. Og tallet er dessverre økende. Dette er langt fra bærekraftig matproduksjon med tanke på bortkastede fôrressurser, dyrevelferd og miljøforurensning. I løpet av mai har det blitt publisert to til sammen svært omfattende artikler om lakseoppdrett og næringa i Aftenposten Innsikt. Den første er en kronikk fra …

Les to gode artikler i Aftenposten Innsikt om helse og velferd hos oppdrettsfisk Les mer »