Innlegg

FHI om bærekraftig kosthold

Hva er et bærekraftig norsk kosthold? Les Folkehelseinstituttets betraktninger i Norsk tidsskrift for ernæring.

Riksrevisjonen kritiserer regjeringens klimapolitikk

«Det er kritikkverdig at de ansvarlige departementene ikke har etablert en styring og samordning som er tilpasset en av vår tids største sektorovergripende samfunnsutfordringer.»

VetKraft er blitt med i Koalisjonen

Koalisjonen er en allianse av organisasjoner i Norge som støtter det globale initiativet «The fossil fuel non proliferation treaty» for å slutte og lete etter og å fase ut fossil energi.

VetSustain-kurs

VetSustain i Storbritannia arrangerer flere kurs og webinarer som for mange av oss kan være interessante og nyttige med tanke på kunnskap om og arbeid med bærekraft innenfor veterinærfagene.

Nye kostråd på høring

De nye kostrådene fra Helsedirektoratet er blitt lagt ut på høring. De synes å være i tråd med NNR 2023 sine ernæringsanbefalinger av i fjor. Hva vil disse innebære for helse, klima og matproduksjon?

Årsmøte i VetKraft onsdag 10. april

Velkommen til årsmøtet på NMBU Veterinærhøgskolen på Ås! Hannah Joan Jørgensen vil komme og holde foredraget «Én helse og bærekraft – veterinære brikker i puslespillet».   

Åpningstalen på Veterinærdagene i Bergen

Veterinærdagene i mars ble åpnet av statssekretær Wenche Westberg. Her er talen hun holdt – om veterinærenes viktige rolle for å sikre et fremtidig bærekraftig landbruk med god dyrehelse og dyrevelferd. Lenke til talen Line Mørch på Veterinærdagene, foran VetKraft sin roll up. Foto: Cecilie Mejdell

Europa utsatt for raskt voksende klimarisiko

EUs miljøbyrå EEA har publisert sin første klimarisikorapport. Den framhever matsikkerhet, økosystemer, infrastruktur, vannressurser, finansiell stabilitet og folkehelse som mest utsatte områder.

Klimautvalget 2050 – Viktig rapport!

I 2050 skal så å si alle utslipp av klimagasser være fjernet for godt. Derfor må vi tenke lengre, bredere og mer systematisk. Her er NOU «Omstilling til lavutslipp – veivalg for klimapolitikken mot 2050». Les innspillene! Rapporten viser hva som skal til for at Norge skal nå målet om å være et lavutslippssamfunn i …

Klimautvalget 2050 – Viktig rapport! Les mer »

Veterinærforeningens standpunkt om lakselus

Den norske veterinærforening har utarbeidet et politisk standpunkt med hensyn til de velferdsmessige utfordringer som er knyttet til lakselus i oppdrettsnæringen.

Havforskningsinstituttets risikorapport for 2024

Det meldes om rekordmange oppdrettslaks døde i norske oppdrettsanlegg i 2023 – 65 millioner. Det er 12 % mer enn året før. – Det er tall næringen ikke kan leve med, sier Hanna Sæterås Bjerke i AVF. På Den norske veterinærforenings FB-side sier Hanna Sæteraas Bjerke, veterinærspesialist og styremedlem i Akvaveterinærenes forening til NRK nyhetsmorgen. …

Havforskningsinstituttets risikorapport for 2024 Les mer »

Ta planvasken, kommunepolitikere!

Se denne skremmende, men ikke overraskende reportasjen basert på satellittbilder og KI om hvordan vi bygger ned natur i Norge – bit for bit. Hva kan kommunepolitikerne gjøre? Hør også på EKKO!

Hva kom ut av COP28 i Dubai?

Hva kom egentlig ut av klimatoppmøtet i Dubai i desember i fjor? Les Energi og Klia sin oppsummering.

VetKraft støtter The fossil non-proliferation treaty

Veterinært bærekraftforum, Legenes klimaaksjon, med flere, støtter initiativet «The fossil fuel non-proliferation treaty». Det er i tråd med vårt eget standpunkt – å stoppe videre leting og å få på plass en plan for utfasing av forurensende produksjon og bruk av fossiler, så lenge det ikke finnes realistiske metoder for karbonfangst og lagring. Det som …

VetKraft støtter The fossil non-proliferation treaty Les mer »

COP28 – Ny klimarapport fra WMO

Ved oppstarten av COP28 i De forente arabiske emirater (!) i dag, kommer Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) med følgende dystre rapport for året 2023: – Klimagassutslippene er rekordhøye. Globale temperaturer er rekordhøye. Havnivåstigningen er rekordhøy. Isen på Antarktis er rekordlav. De har i dag publisert en ny klimarapport for året 2023. Som de fleste andre statusoppdateringer …

COP28 – Ny klimarapport fra WMO Les mer »

Den store klimamarkeringen – Vi var der

Én uke før FNs klimatoppmøte i Dubai, samlet over 60 foreninger og organisasjoner seg til den store klimamarkeringen over hele Norge. Veterinært bærekraftforum var på Eidsvolls plass.

Stopp dyretragedier i oppdrettsnæringen – DNV krever handling

– Veterinærforeningen er dypt bekymret over de alvorlige dyretragediene i oppdrettsnæring som nylig har blitt omtalt i media. Nå krever vi handling, sier president Bente Akselsen. Foto: Mattilsynet Veterinært bærekraftforum støtter Den norske veterinærforening her fullt ut. Vi er sterkt bekymret for fiskens helse og velferd. Situasjonen gjenspeiler en uheldig utvikling over mange år, der …

Stopp dyretragedier i oppdrettsnæringen – DNV krever handling Les mer »

NORM-VET-rapporten 2022

Forekomsten av antibiotikaresistens i bakterier fra folk og dyr i Norge er fortsatt lav, men det kan endre seg