Innlegg

NORM-VET-rapporten 2022

Forekomsten av antibiotikaresistens i bakterier fra folk og dyr i Norge er fortsatt lav, men det kan endre seg

Treff med veterinærstudentene

Særdeles vellykket ettermiddag på NMBU Veterinærhøgskolen på Ås i anledning «Karrieredag» for studentene

Fiskevelferdsprisen 2023

«Arbeidsgruppe havbruk» i Nordmøre og Sør-Trøndelag mottok Fiskevelferdsprisen 2023 under et arrangement på Aqua Nor-konferansen i Trondheim.

Aqua Nor 2023 – om fiskevelferd

Denne uka har Aqva Nor blitt arrangert – oppdrettsnæringens viktigste møteplass. Se opptak av «Dyrevelferdsløftet – bedre forvaltning av dyrevelferd».

Veterinary Sustainability Alliance

Ny organisasjon i Nord-Amerika, stiftet 2022, tuftet over samme lest som VetSustain i England. Her er et og annet nyttig og til bli inspirert av! Om seg selv skriver de: «The Veterinary Sustainability Alliance (VSA) is a nonprofit organization dedicated to preserving and protecting animal and human health by promoting sustainability. Founded in 2022, VSA …

Veterinary Sustainability Alliance Les mer »

Veterinærdagene 2023 – Vi var der!

Vi stilte med vår nye roll up – både for å profilere oss og for å minne deltakerne på at vi alle må bevisstgjøre oss på en mer bærekraftig fremtid.

Riksrevisjonen kritisk

Myndighetene har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere vedvarende utfordringer med sykdommer og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringen. Dette fører til høy fiskedødelighet og økonomiske tap. Dette slår Riksrevisjonen fast i sin rapport av 8. juni. Om rapporten, konklusjoner og løsningsforslag kan du lese mer om her. Her er rapporten.

Les to gode artikler i Aftenposten Innsikt om helse og velferd hos oppdrettsfisk

Det er inntil 20 % dødelighet i norsk fiskeoppdrett. Og tallet er dessverre økende. Dette er langt fra bærekraftig matproduksjon med tanke på bortkastede fôrressurser, dyrevelferd og miljøforurensning. I løpet av mai har det blitt publisert to til sammen svært omfattende artikler om lakseoppdrett og næringa i Aftenposten Innsikt. Den første er en kronikk fra …

Les to gode artikler i Aftenposten Innsikt om helse og velferd hos oppdrettsfisk Les mer »

Klimatiltak mot 2030

Miljødirektoratet har publisert rapporten «Klimatiltak i Norge mot 2030: Oppdatert kunnskapsgrunnlag om utslippsreduksjonspotensial, barrierer og mulige virkemidler – 2023»

Hadelandsplattformen (DNV)

Vi gratulerer Veterinærforeningen med ny strategiplan 2022-24 – Hadelandsplattformen, og er særlig fornøyd med at dyrevelferd er et av tre hovedsatsingsområder og godt synliggjort. 

Bærekraftsløft for den grønne bionæringen

NCE Heidner Biocluster lanserer Sirkulær og bærekraftig – et kompetanseprogram høsten 2023 som skal bidra til et bærekraftsløft for den grønne bionæringen.

Nå skal det satses stort på bærekraftig fôrproduksjon!

33 % av verdens klimagassutslipp kommer fra matproduksjon. Fôr til husdyra utgjør en stor del av dette, og det er mulig å redusere utslippene. Regjeringen har gitt et samfunnsoppdrag som har som mål at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslipp https://www.forskningsradet.no/nyheter/2023/barekraftig-for-som-samfunnsoppdrag/ . Oppdraget er …

Nå skal det satses stort på bærekraftig fôrproduksjon! Les mer »

Bærekraftige fôrsystemer – 10. mai

NMBU og SINTEF inviterer, og vi byr på både store framtidsvisjoner, debatter og korte faglige oppdateringer! Et matsystem inneholder alle aktivitet som påvirker maten vi spiser, fra produksjon, prosessering, distribusjon, markedsføring til forbruk. Å sørge for bærekraftige matsystemer i Norge og verden er en enorm utfordring med høy prioritet. Ved å forbedre verdens matsystemer bidrar …

Bærekraftige fôrsystemer – 10. mai Les mer »

Lakselus og Dyrevelferdsloven – Hør på EKKO!

Hør på Ekko i P2 om Kongsvik Sæterens betraktninger rundt lakselushåndteringen i henhold til dyrevelferdsloven. Hør også hva Mattilsynet mener i spørretimen etterpå – og de dilemma de står overfor

Hvordan ta vare på naturen når vi skal nå klimamålene?

Det har vært lite diskusjon om hvordan arealbruk påvirker natur- og klimaregnskapet, og hvordan klimatiltak påvirker arealbruk. Det er på høy tid at regjeringen utvikler en helhetlig arealpolitikk

Nye kostråd nå på høring

Helsemessig bør mengde ferdig bearbeidet rødt kjøtt reduseres fra 500 gram i uka til 350 gram i uka. Klimamessig – enda mer. Det foreslår Nordisk råd i de nye kostrådsanbefalingene, nå på høring.

Arbeidsplassene som kutter utslipp

«Det er politikernes oppgave å prioritere i fellesskapets interesse når det er knapphet på ressurser og kompetanse. Olja må bremses for å gi plass til klimavennlig næring og industri». Les debattinnlegget klimaalliansen Broen til framtiden har skrevet i Dagsavisen, representert ved 17 organisasjoner, inkludert Veterinært bærekraftforum. Den desidert viktigste årsaken til klimaendringene er produksjon og …

Arbeidsplassene som kutter utslipp Les mer »

CRISPR – et målrettet nyttig verktøy?

«I Geno og Norsvin har vi storfe- og svinegenetikk i verdensklasse som er ettertraktet globalt. Skal vi holde denne posisjonen må vi kunne ta i bruk muliggjørende teknologier som CRISPR», skriver innleggsforfatterne.

Verdens vanndag

Å sikre rent drikkevann og nok vann på rette veier for jordens dyr og mennesker er og blir en stadig større utfordring. Klimaendringer og rovdrift på natur forverrer – selv i Norge. Les mer om utfordringene med vann i underkapittelet vårt her. Om Verdens vanndag og FNs bærekraftmål kan du lese om her.