Bærekraftsløft for den grønne bionæringen

NCE Heidner Biocluster lanserer Sirkulær og bærekraftig – et kompetanseprogram høsten 2023 for bedrifter som skal bidra til et bærekraftsløft for den grønne bionæringen. Programmet er utviklet for deg som er leder, styremedlem eller ansatt i en virksomhet tilknyttet verdisirkelen for matproduksjon og bioindustri, og ønsker å bidra til at din virksomhet håndterer problemstillinger knyttet til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft på en måte som sikrer både etterlevelse av lovkrav og økt attraktivitet.

Om programmet – se her.