Bærekraftige fôrsystemer – 10. mai

NMBU og SINTEF inviterer, og vi byr på både store framtidsvisjoner, debatter og korte faglige oppdateringer!

Et matsystem inneholder alle aktivitet som påvirker maten vi spiser, fra produksjon, prosessering, distribusjon, markedsføring til forbruk. Å sørge for bærekraftige matsystemer i Norge og verden er en enorm utfordring med høy prioritet. Ved å forbedre verdens matsystemer bidrar vi til å løse flere kriser samtidig; klima, dyrevelferd, naturkrisa, sultproblematikk, for å nevne noe. 

Sammen med SINTEF tar NMBU lederskapet i dette samfunnsoppdraget.
For å lykkes må vi målrette innsatsen vår på de råstoffene og prosessene som kan gi store bidrag til klima, miljø, dyrevelferd og økonomiske forutsetninger.

Konferansen blir den første store, felles møteplassen hvor relevante aktører kan diskutere hvordan vi sammen kan komme et steg videre.  

Sentralen i Oslo, 10. mai 1000 – 1400. Konferansen overføres også digitalt. Meld din interesse her.

Det foreligger en rekke ambisiøse bærekraftsplaner i landbruket, blant annet med mål om «0-import» av fôrråvarer innen 2030. Flere av disse finner du nederst på siden her. Er det andre som glimrer med sitt fravær – så gi oss beskjed på post@vetkraft.no, så legger vi de ut! Så må vi være villige til å se dagens matsystemer under ett – hva kan gjøres smartere, der vi samtidig bevarer og helst styrker vår selvforsyning og mattrygghet? Hva bør vi gjøre annerledes? Bør f.eks. noe av de arealer som i dag brukes til gras- og kraftfôrproduksjon heller brukes til matproduksjon?