Bærekraftens uutholdelige letthet

Vurderinger av bærekraft er en avveining av delvis motstridende hensyn; altså politikk. Er det da hensiktsmessig å blande bærekraft og helse når ernæringsråd skal gis? spør Bardalen og Korsæth i NIBIO seg i kronikk i Nationen. De har noen gode poenger.

Ja, vi mener det – som bakenforliggende premiss. I en del henseender er det riktig å trekke inn bærekraftig tankegang, for eksempel med hensyn til import av fôr- og matvarer basert på andre lands arealer, grunnlaget for matproduksjon på et lands naturgitte premisser og egen matsikkerhet. Men det må gjøres på måter som inngir forståelse og tillit, så ikke det viktige bærekraftarbeidet undergraves.

Les kronikken her. Foto: Mostphotos for Nationen