Lakselus og Dyrevelferdsloven – Hør på EKKO!

Hør her på Ekko i P2 om stipendiat Annichen Kongsvik Sæteren betraktninger rundt håndteringen av lakselusproblematikken i henhold til dyrevelferdsloven. Hun er stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett, der hun holder på med doktoravhandling om utviklingen av dyrevernretten og reguleringen av lakseoppdrett. Hun stiller seg kritisk til myndighetenes oppfølging av dyrevelferdsloven og dens intensjon – se her. Les mer her om hva Kongsvik Sæteren mener hvordan loven burde forstås med hensyn til fiskens dyrevelferd.  

I spørretimen til Ekko 25. april kan dere her høre hvilke betraktninger Mattilsynet har rundt lakselusproblematikken og om forståelse av dyrevelferdsloven, ansvar, roller – og ikke minst forvaltningsdilemma.

Fiskehelserapporten 2022 fra Veterinærinstituttet ble lagt frem 8. mars. Om den – se oppslaget vårt her. Det er ingen tvil om at situasjonen i akvakulturnæringen er alvorlig – både med hensyn til dyrevelferd, bærekraft og miljø. Les gjerne introduksjonen på side 4 i rapporten, «Bærekraft i det blå» av Edgar Bruun, Veterinærinstituttet.