Bærekraft i det blå?

Den 8. mars ble Fiskehelserapporten 2022 fra Veterinærinstituttet lansert i Bergen. Rapporten viser at en rekke sykdommer knyttet til intensiv produksjon og håndteringskrevende avlusning preger oppdrettsnæringen. Sår, gjelleproblemer og bakteriesykdommer bidro til at dødelighetsraten økte fra året før. Godt over 100 millioner laksefisk (sette- og matfisk) og rensefisk lider, blir avlivet eller dør. Rapporten viser at det er relativt store forskjeller mellom ulike lokaliteter – fra 9 til 24 % dødelighet.

Les gjerne introduksjonen på side 4 i rapporten, «Bærekraft i det blå» av Edgar Bruun, Veterinærinstituttet.

Det er ingen tvil om at situasjonen i akvakulturnæringen er svært alvorlig – både med hensyn til dyrevelferd, bærekraft og miljø. Dødelighet er en viktig parameter, men den alene er ikke egnet til å si hvilke lidelser fisken kan ha hatt i levende live. Det gjelder også øvrige fisk som ikke dør før de slaktes ut. De store forskjellene i dødelighet tilsier forbedringspotensial langsmed verdikjeden. Eksempelvis, helsa og livskraften på matfisken blir ikke bedre enn helsa og livskraften til settefisken. Nå må politikere, myndigheter og næring trå kraftigere til med nødvendige tiltak. Hva med å etablere et dyrevelferdsprogram for laksefisk, allá slike som eksisterer for husdyr på land? VetKraft kommer tilbake med fyldigere faginformasjon om tematikken.