Anita von Krogh

Anestesi og klima

Pdf’en kan også lastes ned her: https://www.vetkraft.no/wp-content/uploads/2023/04/Anestesi-og-klima.pdf

Les to gode artikler i Aftenposten Innsikt om helse og velferd hos oppdrettsfisk

Det er inntil 20 % dødelighet i norsk fiskeoppdrett. Og tallet er dessverre økende. Dette er langt fra bærekraftig matproduksjon med tanke på bortkastede fôrressurser, dyrevelferd og miljøforurensning. I løpet av mai har det blitt publisert to til sammen svært omfattende artikler om lakseoppdrett og næringa i Aftenposten Innsikt. Den første er en kronikk fra …

Les to gode artikler i Aftenposten Innsikt om helse og velferd hos oppdrettsfisk Les mer »

Nå skal det satses stort på bærekraftig fôrproduksjon!

33 % av verdens klimagassutslipp kommer fra matproduksjon. Fôr til husdyra utgjør en stor del av dette, og det er mulig å redusere utslippene. Regjeringen har gitt et samfunnsoppdrag som har som mål at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslipp https://www.forskningsradet.no/nyheter/2023/barekraftig-for-som-samfunnsoppdrag/ . Oppdraget er …

Nå skal det satses stort på bærekraftig fôrproduksjon! Les mer »

Ny overordnet rapport fra FNs klimapanel

FNs klimapanel (IPCC) har levert mange rapporter, både spesialrapporter som ser på spesielle problemstillinger og tre delrapporter som til sammen utgjør en hovedrapport. Delrapportene ser på 20. mars 2023 kom den siste rapporten («synteserapporten») som er en slags sammenstilling/konklusjon av de siste 6 rapportene. Hovedfunnene er at iløpet av de siste 100 årene har temperaturen …

Ny overordnet rapport fra FNs klimapanel Les mer »

VetKraft og nye hjemmesider!

Veterinærenes klimaaksjon har blitt Veterinært bærekraftforum! I den forbindelse er vi stolte av presentere våre nye nettsider. Vi relanserer oss, nettsidene og vår nye sjekkliste i medio april 2023, samtidig som Norsk veterinærtidsskrift nummer tre kommer ut. Vi tar gjerne imot kommentarer, meninger, tips og engasjerte kolleger. Send oss en melding fra kontaktsiden vår. Den …

VetKraft og nye hjemmesider! Les mer »

Mot Wisting

I oktober stilte VetKraft opp i storstilt demonstrasjon mot Wisting på Eidsvolls plass. Det ble gjennomslag for å legge utbyggingen av dette oljefeltet i Barentshavet til side. Fortsatt ivrer styresmaktene med utdeling av letelisenser i havområder med sårbare økosystemer.  FNs klimapanel har ellers slått fast at mesteparten av de funn som allerede er gjort må ligge, dersom …

Mot Wisting Les mer »