Årsmøte i VetKraft onsdag 10. april

Onsdag 10. april holder Veterinært bærekraftforum sitt første ordinære årsmøte ved NMBU på Ås, nærmere bestemt klokken 1800 i møterommet FORNIX*. Foruten valg av styre, så vil vi blant annet presentere forslag til handlingsplan for 2024. Innspill til handlingsplan og saker til årsmøtet må sendes post@vetkraft.no innen 20. mars. I henhold til vedtektene våre, så vil innkalling og dagsorden bli sendt ut innen 3. april. Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer som er stemmeberettigede.

Ikke medlem? Tegn deg som medlem nå, da vel – her!

Ellers skal vi få på plass en spennende foredragsholder også! Sosialt og noe å drikke og bite på blir vel så viktig! VELKOMMEN!

* Årsmøtet og foredrag vil trolig bli strømmet også – men helst ser vi deg på Ås, du som kan! 😉

Dette oppslaget vil bli oppdatert.