Årsmøte i VetKraft onsdag 10. april

Onsdag 10. april holder Veterinært bærekraftforum sitt første ordinære årsmøte ved NMBU Veterinærhøgskolen møterom FORNIX kl 1800. Møtet skal diskutere handlingsplan for 2024-2025 og velge styre. Sakspapirer er sendt VetKrafts medlemmer 3.april, i henhold til vedtektene. Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer som er stemmeberettigede. Vi håper å se deg på Ås! Det blir enkel servering og hyggelig samvær!  

For de av dere som ikke har anledning til å komme fysisk ut på Ås, så kan dere følge oss på Zoom her.

Foredrag: Én helse og bærekraft – veterinære brikker i puslespillet

I tilknytning til årsmøtet er vi så heldige at Hannah Joan Jørgensen vil komme og holde foredraget «Én helse og bærekraft – veterinære brikker i puslespillet».  Hannah er veterinær og forsker ved Veterinærinstituttet hvor hun har fagansvar for zoonoser og én helse. Hun er nylig kommet hjem fra et opphold på 2,5 år i Kenya hvor hun har arbeidet med bærekraftige matsystemer, zoonoser og én helse. Les gjerne om Hannah og Tore sin spennende jobbreise i Afrika i veterinærtidsskriftet her.

Om én helse og hvorfor VetKraft engasjerer seg kan du lese her.

Foto: Utsnitt av selfie, tatt av Hannah Jørgensen – Norsk veterinærtidsskrift