Arbeidsplassene som kutter utslipp

«Det er politikernes oppgave å prioritere i fellesskapets interesse når det er knapphet på ressurser og kompetanse. Olja må bremses for å gi plass til klimavennlig næring og industri». Les debattinnlegget klimaalliansen Broen til framtiden har skrevet i Dagsavisen, representert ved 17 organisasjoner, inkludert Veterinært bærekraftforum. Den desidert viktigste årsaken til klimaendringene er produksjon og bruk av kull, olje og gass. Derfor kan ikke Veterinært bærekraftforum unnlate å ha et klart standpunkt med hensyn til fortsatt produksjon og bruk av fossiler. Årets konferanse finner sted på Rebel i Oslo torsdag 30. mars. Om klimaalliansen og påmelding til konferansen finner du her!