CRISPR – et målrettet nyttig verktøy?

«I Geno og Norsvin har vi storfe- og svinegenetikk i verdensklasse som er ettertraktet globalt. Skal vi holde denne posisjonen må vi kunne ta i bruk muliggjørende teknologier som CRISPR», skriver innleggsforfatterne i Nationen. Les Motkultur-innlegget her. Denne målrettede metoden, blant andre, vil også kunne være anvendelig innen annen matproduksjon – også ut i fra flere bærekraftperspektiv. Må ikke forveksles med GMO. Om CRISPR som metode kan du lese mer om på Bioteknologirådets sider her.

Foto: Fra Bioteknologirådets side om CRISPR: Kreditering: Getty Images/iStockphoto