FHI om bærekraftig kosthold

Hva er et bærekraftig norsk kosthold? Les Folkehelseinstituttets betraktninger i Norsk tidsskrift for ernæring.