Nye kostråd på høring

De nye kostrådene fra Helsedirektoratet er blitt lagt ut på høring. De synes å være i tråd med NNR 2023 sine ernæringsanbefalinger av i fjor. Hva vil disse innebære for helse, klima og matproduksjon?