Årsmøte i VetKraft onsdag 10. april

Velkommen til årsmøtet på NMBU Veterinærhøgskolen på Ås! Hannah Joan Jørgensen vil komme og holde foredraget «Én helse og bærekraft – veterinære brikker i puslespillet».