Europa utsatt for raskt voksende klimarisiko

EUs miljøbyrå EEA har publisert sin første klimarisikorapport. Den framhever matsikkerhet, økosystemer, infrastruktur, vannressurser, finansiell stabilitet og folkehelse som mest utsatte områder.