Klimautvalget 2050 – Send innspill!

I 2050 skal så å si alle utslipp av klimagasser være fjernet for godt. Derfor må vi tenke lengre, bredere og mer systematisk. Her er NOU «Omstilling til lavutslipp – veivalg for klimapolitikken mot 2050». Rapporten viser hva som skal til for at Norge skal nå målet om å være et lavutslippssamfunn i 2050. – …

Klimautvalget 2050 – Send innspill! Les mer »