NORM-VET-rapporten 2022

Forekomsten av antibiotikaresistens i bakterier fra folk og dyr i Norge er fortsatt lav, men det kan endre seg