Måned: september 2023

NORM-VET-rapporten 2022

Forekomsten av antibiotikaresistens i bakterier fra folk og dyr i Norge er fortsatt lav, men det kan endre seg

Treff med veterinærstudentene

Særdeles vellykket ettermiddag på NMBU Veterinærhøgskolen på Ås i anledning «Karrieredag» for studentene