Riksrevisjonen kritisk

Myndighetene har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere vedvarende utfordringer med sykdommer og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringen. Dette fører til høy fiskedødelighet og økonomiske tap. Dette slår Riksrevisjonen fast i sin rapport av 8. juni. Om rapporten, konklusjoner og løsningsforslag kan du lese mer om her. Her er rapporten.