Økning i sjukdommer som smitter fra dyr til mennesker

Stadig flere sykdommer overføres fra dyr til mennesker. Utviklingen gir økt frykt for nye pandemier. Det melder NTB i egen artikkel, blant annet publisert på Forskning.no