Hvordan ta vare på naturen når vi skal nå klimamålene?

Det har vært lite diskusjon om hvordan arealbruk påvirker natur- og klimaregnskapet, og hvordan klimatiltak påvirker arealbruk. Det er på høy tid at regjeringen utvikler en helhetlig arealpolitikk