Dag: 30. mars 2023

Nye kostråd nå på høring

Helsemessig bør mengde ferdig bearbeidet rødt kjøtt reduseres fra 500 gram i uka til 350 gram i uka. Klimamessig – enda mer. Det foreslår Nordisk råd i de nye kostrådsanbefalingene, nå på høring.

#Reduser anestesigassbruk

Helse- og veterinærvesenene står for et ikke ubetydelig klimaavtrykk. Noe av dette skyldes bruk og utslipp av anestesigasser.